Vítejte

Student Support Centre (SSC) je společná aktivita kateder Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Projekt začal v akademickém roce 2017/2018 a bude pokračovat i letos.

Provoz SSC probíhá v letošním roce elektronicky prostřednictvím služby Discord na adrese https://discord.gg/JVMAD85. Konzultace jsou poskytovány průběžně, bez předem určeného času. Kromě této služby mohou tutoři poskytovat konzultace i pomocí jiných prostředků vzdálené komunikace (Zoom, Meet, e-mail, …), seznam tutorů je k dispozici zde.

Cílem je podpora studentů prvního ročníku, kteří mohou mít problémy s úvodními předměty matematiky, informatiky a mechaniky. Podpory se studentům dostane od kolegů ve vyšších ročnících pod dohledem pedagogických pracovníků zúčastněných kateder. V určených dnech mohou studenti přijít do studovny FAV, kde získají bezplatnou pomoc se základními předměty, tj. KMA/M1, KMA/M2, KMA/MA1, KMA/MA2, KMA/M1S, KMA/M2S, KMA/MA1E, KMA/M2E, KMA/ZM1, KMA/ZM2 (po dohodě také KMA/LAA), KIV/PPA1, KIV/PPA2, KIV/OOP a KIV/UPG.

Aktivitu SSC podpořil ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287