Upozornění pro studenty PPA2

V rámci Support Centra je možné konzultovat samostatné práce pro předmět PPA2, není ale možné nechat si napsat, popř. sdílet zdrojový kód řešení. Pokud bude v rámci opatření proti plagiarismu odhalena shoda zdrojového kódu, pak jeho vytvoření v rámci konzultace v SSC není polehčující okolností. Zodpovědností každého studenta/studentky je řešit úlohy především v souladu s jejich zadáním (samostatná nebo týmová práce) a případně nepřipustit odchýlení se od samostatnosti jak ve formálním smyslu (výsledky projdou formální kontrolou plagiátorství) tak především v objektivním smyslu (výsledky jsou skutečně výsledkem samostatné práce). Doporučujeme proto v rámci SSC buď vést konzultace na obecné úrovni bez konkrétního zdrojového kódu, nebo řešit konkrétní zdrojový kód nějaké jiné, příbuzné úlohy.