Potřebuji pomoc

Přijít můžete do studovny FAV (kudy k nám), kde budou konzultace probíhat podle následujícího schématu:

Úterý, 14.00 – 16.00: matematika

Středa, 16.30 – 18.30: informatika

Čtvrtek, 9.00 – 11.00: informatika

Čtvrtek 11.00 – 13.00: matematika

Přesný rozpis je k dispozici tady.

K dispozici budou pokaždé dva tutoři (studenti vyššího ročníku FAV) a jeden pedagog z katedry zaštiťující příslušnou oblast. Diskutovat je možné jakákoli témata z následujících předmětů:

matematika: KMA/M1, KMA/M2, KMA/MA1, KMA/MA1, KMA/M1S, KMA/M2S, KMA/MA1E, KMA/M2E, KMA/ZM1, KMA/ZM2 (po dohodě také KMA/LAA)

informatika: KIV/PPA1, KIV/PPA2, KIV/UPG

Pomoc/konzultace je poskytována bezplatně, účast je interně evidována pro potřeby support centra, evidence však není poskytována vyučujícím předmětů a nemá žádný vliv na hodnocení v daných předmětech.