Potřebuji pomoc

Základním prostředkem pro konzultace je služba Discord na následující adrese:

https://discord.gg/JVMAD85

V kanálech ssc-mat, ssc-inf a ssc-mech je možné diskutovat problematiku předmětů pokrývaných Student Support Centrem. Uživatelé ze skupiny SSC-INF a SSC-MAT je možné také přímo oslovit s požadavkem na konzultaci.

Diskutovat je možné jakákoli témata z následujících předmětů:

matematika: KMA/M1, KMA/M2, KMA/MA1, KMA/MA1, KMA/M1S, KMA/M2S, KMA/MA1E, KMA/M2E, KMA/ZM1, KMA/ZM2 (po dohodě také KMA/LAA)

informatika: KIV/PPA1, KIV/PPA2, KIV/OOP, KIV/UPG

Pomoc/konzultace je poskytována bezplatně, účast je interně evidována pro potřeby support centra, evidence však není poskytována vyučujícím předmětů a nemá žádný vliv na hodnocení v daných předmětech.